Maak het je niet persoonlijk.

01februari

Transactionele analyse

In ieder mens leven drie zijnswijzen: de Ouder, de Volwassene en het Kind. Deze drie zijnswijzen zijn niet bij iedereen even sterk ontwikkeld, vandaar de verschillen in persoonlijkheid. Zij spelen wel alle drie mee in jou alledaagse gebeurtenissen en contacten met anderen. Je kunt van het ene op het andere moment overgaan van de ene zijnswijze in de andere. Soms handel je op basis van aangeleerde normen, soms zal je gevoelsmatig of emotioneel reageren en ook kun je rationeel optreden. Bewustwording van deze rollen geeft jou meer vrijheid om je zijnswijze te kiezen in plaats van dat een bepaalde rol je overkomt.

Posted in Maak het je niet persoonlijk.

01September

De kracht van paradigmawisseling.

Vorige week zijn ook hier de scholen weer begonnen en daarmee ook voor onze jongste de middelbare school. Hij koos een half jaar geleden overtuigd voor een school verder weg. Nu fietst hij elke dag ruim tien kilometer heen, en tien terug.

Opmerkelijk genoeg heeft een leeftijdsgenoot die deze zomer bij ons in het dorp is komen wonen voor dezelfde school gekozen en het contact was snel gelegd om samen de trip naar school af te leggen.
Omdat het in zijn natuur ligt om te verdwalen heb ik ervoor gekozen om de eerste dagen (en vandaag was de zevende) met de twee kerels mee te fietsen en na afloop van de schooldag ze tegemoet te fietsen om vanaf de ontmoetingsplek samen terug te fietsen.

Posted in Maak het je niet persoonlijk.

21October

Maak het je niet persoonlijk IV

Zender of ontvanger?

Veel mensen herkennen zich in situaties dat ze iets zich persoonlijk hebben gemaakt. Vaak voelen ze zich gekwetst, aangevallen of verdrietig.

Maar hoe vaak zeg jij iets of doe jij iets waardoor de ander is gekwetst? Waardoor de ander zich de situatie persoonlijk maakt. Als er zoveel mensen zijn die het zich persoonlijk maken dan moeten er ook veel mensen zijn die dat veroorzaken. Die kwetsende dingen zeggen of doen.

Posted in Maak het je niet persoonlijk.

13October

Maak het je niet persoonlijk III

met herkaderen

Als iemand plotseling heel boos op mij reageert lukt het me nog steeds niet om het me niet persoonlijk te maken. Mijn eerste reactie kan zijn dat ik alles ga ontkennen of ik voel me heel rot. In beide gevallen ga ik malen, krijg ik veel gedachten. Deze kunnen soms dagen duren. Ik las laatst een mooi verhaal waarin dit werd herkaderd.
Herkaderen is een simpele manier om de inhoud, context of betekenis van iets in een compleet ander kader plaatsen. Je zet een andere lijst om een schilderij en het hele plaatje verandert erdoor.

Posted in Maak het je niet persoonlijk.

07October

Maak het je niet persoonlijk II

met deze 4 vragen

Uit mijn gesprekken van de afgelopen weken zie ik een rode draad in de verhalen van mensen die nu minder gelukkig zijn dan ze waren, meer stress ervaren of kenmerken van een burn-out laten zien.
In alle gevallen ging er iets in hun externe wereld aan vooraf. Een leidinggevende die niet invoelend genoeg was, een afwijzing voor een promotie, woorden of een handeling van een vreemdeling die iets laat knappen in je mentale of emotionele beleving.

Posted in Maak het je niet persoonlijk.

30September

Maak het je niet persoonlijk

Model van de wereld.

Wist je dat je een keuze hebt of je iets je persoonlijk maakt of niet? Een scheldende puber, een schreeuwende moeder, afgewezen worden voor een promotie of een negatieve opmerking van je baas.

Een Griekse filosoof uit het oude Athene had de volgende uitspraak: "Niet de dingen zelf zijn beangstigend, maar de manier waarop we ze bekijken". De gedachte hierachter is dat elk mens op zijn manier naar dingen kijkt en op basis van zijn eigen gedachten, waarden, overtuigingen, herinneringen, beslissingen generalisaties en vervormingen deze dingen beschrijft of ervaart. Op deze manier creëert een ieder zijn eigen werkelijkheid (model) van de wereld.

Posted in Maak het je niet persoonlijk.

28June

Deel 1. Vertrouwen

Vijf frustraties van teamwork volgens Patrick Lencioni:

Patrick Lencioni dringt in ‘De 5 frustraties van teamwork’ door tot de kern van samenwerking in teams. In het boek, dat in verhaalvorm geschreven en makkelijk leesbaar is, openbaren zich vijf grote frustraties waarmee teamleden worstelen.

Frustraties die de samenwerking in teams tegengaan zijn volgens Lencioni: gebrek aan vertrouwen, angst voor conflicten (confrontatie), gebrek aan betrokkenheid, afschuiven van verantwoordelijkheid en niet resultaatgericht werken.

Posted in Maak het je niet persoonlijk.

28June

Hoe ben jij geprogrammeerd?


Niemand komt er onder uit. Iedereen heeft hiermee van doen. We zijn allemaal geconditioneerd, of dit nu functioneel is of niet. Ons brein is gevuld met informatie over oude gebeurtenissen. Oude herinneringen waar iedere nieuwe situatie op afgestemd wordt. De nieuwe situatie wordt langs de meetlat van oude herinneringen gehouden en deze worden met elkaar vergeleken. Komt een nieuwe situatie overeen met een situatie van vroeger en deze is als angstig gecodeerd dan wordt de nieuwe situatie ook als angstig gecodeerd. Was een oude herinnering als liefdevol gecodeerd wordt de nieuwe situatie ook liefdevol gecodeerd.
Je gedrag wordt dus bepaald door hoe je vroeger situaties hebt gecodeerd. Zo wordt je gedrag op liefde of op angst bepaald.

Posted in Maak het je niet persoonlijk.

05July

Deel 2. Conflicten.

Vind de behoefte en voorkom een conflict..

 

 

 

 

Wat is een conflict?

Elke situatie waarin er divergente standpunten bestaan, hetzij in activiteiten en hun streefdoelen, hetzij denkbeelden over abstracte of concrete begrippen en waarbij de standpunten als (secundaire definitie:) onverzoenbaar worden beschouwd, zodat het conflict enkel door manipulatie kan opgelost worden: keuze of compromis. (tertiaire definitie:).
of
Een verschil van mening dat heeft geleid tot ruzie.

Posted in Maak het je niet persoonlijk.

12July

Deel 3. Betrokkenheid.

 

 

 

Een team dat als eenheid optreedt:

Posted in Maak het je niet persoonlijk.

12July

Rollen

DE OPGRAVER
gaat op zoek naar conflicten en legt deze op tafel

Posted in Maak het je niet persoonlijk.

19July

Deel 4. Verantwoordelijkheid.

 

 

Teamleden die elkaar op hun verantwoordelijkheid aanspreken.

Posted in Maak het je niet persoonlijk.

26July

Deel 5. Resultaten

 

 Een team dat zich concentreert op de collectieve resultaten.

Posted in Maak het je niet persoonlijk.

23October

Visualisatie boom

Voor alle gevallen dat je voor je gevoel met je aandacht teveel bij de ander bent of dat de ander teveel onder je huid zit. Kun je de volgende oefening doen.

Posted in Maak het je niet persoonlijk.

Contact

mob: 0652-676795

e-mail: mail[at]maudvanderstruijk.nl