12april

Depressie na een heftige gebeurtenis.

Of een gebeurtenis heftig is kun je pas na 6 tot 8 weken zeggen. Ons lichaam heeft een zelfhelend vermogen en vindt na enige tijd zijn balans weer. Soms was de gebeurtenis helemaal niet zo heftig maar heeft één moment je behoorlijk geraakt. Verschillende verschijnselen kun je in de eerste weken  ervaren. Je beleeft minder plezier aan de dingen die je doet. Je kunt je minder goed concentreren. Je vindt niets meer belangrijk genoeg.

Maar wat als het niet overgaat?

Er bestaat nogal verwarring over depressie, dit wordt gezien als een ziekte die je niet kunt behandelen, mogelijk verlichten met medicijnen. Maar er  is een relatie tussen gevoelens en de gevolgen van een probleem. In onze maatschappij denken we dat de gevoelens het probleem zijn maar in werkelijkheid gaat er vaak een gebeurtenis aan vooraf die deze gevoelens van somberheid creërt.

Als je je arm breekt en je gaat naar de dokter, dan zeg je niet: ‘Ik heb een pijn in mijn arm-stoornis’. De pijn is een signaal dat er een probleem is. De gebeurtenis was een val.
Als je lange tijd geen rust neemt en alleen maar werkt, slecht eet en niet slaapt kun je een burn-out krijgen. De moeheid, slechte concentratie zijn gevoelens maar slecht voor jezelf zorgen ging hier aan vooraf. Het voelen van pijn, kou, honger zijn signalen van het lichaam dat er ergens niet aan is voldaan.

Gevoelens zoals depressie werken op dezelfde manier. Depressies zijn voor de meeste gevallen emotionele signalen die iemands psychische gezondheid weerspiegelt.

Er kunnen belangrijke problemen aan de depressie voorafgaan zoals een lastige gebeurtenis of er wordt niet aan je relationele behoefte voldaan. Lees de volgende punten door en kijk welke van de twee het meest voor jou van toepassing is.

1. Stel jezelf de vraag: ‘Wat ging er aan mijn periode van depressie vooraf?’
Neem de tijd om na te gaan wat er de afgelopen 2 of 4 jaar allemaal in leven voorbij is gekomen. Veranderingen op je werk, privé of persoonlijk. Schrijf alle gebeurtenissen op, begin bij afgelopen week en pel zo stap voor stap je tijdslijn af naar een paar jaar terug.
Kijk eens naar je lijst. Zou het kunnen dat het opstapelen van alle gebeurtenissen een emotionele Jenga is geworden?

2. Beantwoord de volgende vragen:

  • Voel je je vervreemd van je gezin (of familie)?
  • Heb je geen intieme vriendschappen?
  • Heb je geen romantische relatie?
  • Voel je je niet betrokken bij een groep, collega’s of andere sociale contacten?
  • Ben je niet trots op jezelf? Vind je het lastig om jezelf te accepteren? Heb je moeite om jezelf te respecteren? Kun je geen compassie voor jezelf voelen?
  • Voel je je niet gewaardeerd, door je partner, vrienden en of werkgever?
  • Je hebt het gevoel geen bijdrage te leveren aan de samenleving?

Als je op deze vragen ‘ja’ antwoordt is depressie een manier waarop jouw emotionele systeem signalen afgeeft dat dingen niet voor je werken, dat er onvoldoende aan je relationele  behoefte wordt voldaan. Depressie voelt in deze context precies zoals de pijn van een gebroken arm of de vermoeidheid van een burn-out.
 
Depressies zijn symptomen van psychosociale behoeften en ze kunnen niet gezien worden als gevoelens die geëlimineerd moeten worden, net zomin als we de pijn van een gebroken arm niet behandelen met pillen maar met gips dienen we naar het probleem achter de depressie te kijken.

Ik beschrijf nu de somberheid die door situaties is ontstaan zoals na een echtscheiding, ontslag, overlijden van een dierbare en heftige gebeurtenissen. Ik heb het hier niet over de depressie die genetisch bepaald is, al hoewel onderzoek aantoont dat een stressvolle gebeurtenis de depressie die in aanleg aanwezig is activeert. Ik heb het hier ook niet over de mensen die onvoldoende dopamine aanmaken in de hersenen en daarom depressief zijn.

Als je het probleem wilt aanpakken en het lukt je niet zelf, vind dan professionele hulp. Maak een afspraak met je huisarts of bel mij op 0575 – 490716.

Geinspireerd door Gregg Henriques Ph.D

Posted in Een manier om met emoties om te gaan.

Contact

mob: 0652-676795

e-mail: mail[at]maudvanderstruijk.nl

Praktijk te Epse (dorpje onder Deventer)