Basisbehoeften

Om tot een volledig mens te kunnen uitgroeien hebben we liefde nodig, liefde op veel manieren. We ervaren liefde door de uitingen van liefde. Deze uitingen noemen we basisbehoeften.
Deze basisbehoeften moeten we herhaaldelijk krijgen in ons leven wil het geankerd zijn in onze volwassenheid. Het moet als het ware in het brein gemetseld worden. Op verschillende leeftijden dienen we deze basisbehoeften te ontvangen. Een kind van 2 heeft op een ander manier zorg, acceptatie, begrip enz. nodig dan een kind van 12 of jong volwassenen van 21 jaar oud.

Na je 21e jaar kun je nagenoeg niet geankerd worden door anderen. Dan dien je de behoeften zelf te ankeren.

Dit kan op drie manieren, doe ze alle drie voor het beste resultaat:

Eerst kies je de voor jou belangrijkste behoefte uit, omdat deze triggert of omdat je dit weet.

  • Geef de ander liefde in de vorm van geruststelling. Vanaf vandaag stel je bijvoorbeeld iedereen gerust.
  • Geef jezelf liefde in de vorm van geruststelling. Vanaf vandaag stel je jezelf gerust door tegen jezelf te zeggen dat er verschillende manieren zijn om iets op te lossen en dat jou manier prima is. Door tegen jezelf te zeggen dat het goed komt.
  • Veranker je basisbehoefte. Vanaf vandaag maak je met aandacht contact met jezelf als iemand je geruststelde door dit bewust te doen en te voelen. Je maakt een plekje in je hart waar je dit verzamelt.

Als er niet aan deze basisbehoefte wordt voldaan tijdens het opgroeien veroorzaakt dat verwondingen. Opgroeien zonder bepaalde vormen van liefde betekent dat we ons anders gaan gedragen. We trachten die vormen van liefde op een negatieve manier te nemen. Achter elke emotie zit een behoefte waar niet aan voldaan wordt. De oorzaak van die verwonding ligt bij onze opvoeders, leraren, leeftijdgenoten, familie enz. Het verwonden gebeurt op allerlei manieren; van heel gewelddadig tot heel subtiel zoals je in lichaamstaal van de ander kunt lezen.

Als je basisbehoefte niet vervuld is kun je deze ook niet doorgeven. Als ik in mijn opvoeding geen goedkeuring heb ervaren kan het voor mij heel lastig zijn om dit door te geven aan mijn kinderen. Als je bepaalde behoeften niet vervuld hebt gekregen van je ouders komt het waarschijnlijk omdat ze dit ook niet van hun ouders hebben ontvangen. Dit kan generatie op generatie niet doorgegeven worden. Stop de modderstroom en start vandaag en deel je liefde op deze 12 manieren.