‘Doe maar niet’.

Taboe is een onderwerp dat niet besproken wordt. Cultureel opgelegde verboden die vaak worden bekrachtigd door bovennatuurlijke machten en die wanneer ze worden geschonden, straf tot gevolg hebben. Een taboe is iets dat wordt beschouwd als ongepast om te gebruiken, te doen of over te spreken.

Binnen de cultuur van hulpverlening is er weinig ruimte voor emoties. Je bent tijdens je werk op straat voortdurend geconfronteerd met emoties. Emoties van slachtoffers, familie, betrokkenen en die van jezelf maar hoe je hiermee om moet gaan leer je niet. Alle tools die je gedoceerd krijgt zijn om anderen te helpen maar niet één om je emotioneel te reinigen.

Waarom is er een taboe?

Zodra men geconfronteerd wordt met emoties wordt een coping strategie geactiveerd. De mensen die alarm bellen horen klinken schieten in vermijden, de ene naar binnen gericht en terugtrokken en de ander naar buiten gericht en door zich uit te spreken. De stellige, soms agressieve manier van uitspreken gaat onbewust gepaard met angst: deze angst speelt onbewust een rol die je de mond doet snoeren, ook al wil je dit niet. Het zijn altijd dezelfden die het gesprek veroordelen en de groep stil krijgen. Jij blijft stil omdat je beïnvloed wordt door een onbewust proces dat er alles aan wil doen om niet buiten de groep vallen.

Welke rol speel jij in het in stand houden van dit taboe?

Stel jezelf de volgende  vragen om meer inzicht te krijgen in je eigen rol:

  • Wat voel ik als mijn collega zijn kwetsbare kant laat zien?
    Voelt dat oké? Of heb ik een oordeel? Wat een watje, daar ga je toch niet om huilen.’
    Zijn mijn eigen kwetsbaarheden oké of heb ik ook oordelen over mezelf en vind ik mezelf een softie?
  • Voel ik mezelf veilig om me kwetsbaar op te stellen? Durf ik te zeggen dat ik me onzeker voelde tijdens de uitruk. Durf ik dit tegen iedereen of let ik goed op tegen wie ik iets zeg? Ik weet dat ik dit als een katapult terug krijg (straf tot gevolg).
  • Spreek ik collega’s die de kwetsbaarheden van anderen belachelijk maken hierop aan? Of buk ik als dit gebeurt? Geef je deze collega macht of doorbreek je de onveilige situatie die hij creëert?

Doorbreek dit taboe door de elke belachelijk makerij, cynische opmerking, ontkenning, bagatellisering en veroordeling met 1 simpele zin:

Kijk de desbetreffende persoon aan.
Zeg op een rustige toon: ‘Doe maar niet’.
Schut met je hoofd van links naar rechts.

Begin vandaag en leer jouw eigen kracht van zacht. Laat je verrassen hoeveel kracht je gaat ervaren als je deze zachte manier van taboe doorbreken toepast. Deel deze simpele zin met zoveel mogelijk collega’s en dit taboe verdwijnt.