Een manier om met teleurstelling om te gaan.

Een vriend van me vertelde dat hij een opdracht niet had gekregen en daar een week teleurgesteld over was. Hij kon de hele week niets uit zijn handen krijgen. Een collega vertelde dat hij zwaar teleurgesteld was in zichzelf Een Officier van Dienst deed uit de doeken dat hij zich al jaren niet gehoord voelt en zich alleen nog maar teleurgesteld kon voelen. Alle zin om te werken was verdwenen en eigenlijk liep hij de kantjes er vanaf.

Teleurstelling voelt als verlies, dat je iets niet hebt gekregen. Het is opvallend dat teleurstelling hand in hand gaat met het hebben van verwachtingen. Eerst heb je een verwachting en als deze niet uitkomt ervaar je de teleurstelling. Zonder verwachting ervaar je ook geen teleurstelling.

Wat zijn verwachtingen eigenlijk? Het synoniem voor verwachting is hoop, vermoeden, voorspelling, vooruitzicht en in afwachting. Eigenlijk zijn verwachtingen een soort aannames, iets wat je denkt of vindt zonder het zeker te weten.  Deze illusie geeft ons - als deze niet uitkomt - een gevoel van verdriet en kan als we dit niet loslaten heel destructief werken.

In 3 stappen loskomen van je teleurstellingen.
Stap 1.
Waar ben je teleurgesteld over? Wat is er gebeurd of niet gebeurd waardoor je dit nu voelt.
Stap 2.
Welke verwachting ging hieraan vooraf? Mogelijk was je je er niet van bewust dat je een verwachting had. Of vind je het zo vanzelfsprekend dat je je niet kunt voorstellen dat het toch om een verwachting gaat.
Stap 3.
- Op het moment dat je de verwachting (de illusie) herkent, verdwijnt de teleurstelling. Of spreek de volgende zin uit. ‘Ik was teleurgesteld in …., maar ik weet nu dat het mijn verwachting was, ik accepteer dat het is zoals het is. Adem in en uit.

Ik ben teleurgesteld dat niemand vragen heeft gesteld over mijn voorstel ‘ter verbetering van het team functioneren’. Ik had de verwachting dat iedereen zou willen weten wat mijn gedachten zijn en mijn verbeterpunten zou willen invoeren. Ik heb zelf geen initiatief genomen om mijn standpunten te delen.

Ik sta altijd klaar om diensten van collega’s over te nemen als dat nodig is.  Nu wilde ik een dienst ruilen en niemand wilde meewerken. Ik had de verwachting dat we anders met elkaar omgingen. O, ja dit was een verwachting.