Hoe ben jij geprogrammeerd?


Niemand komt er onder uit. Iedereen heeft hiermee van doen. We zijn allemaal geconditioneerd, of dit nu functioneel is of niet. Ons brein is gevuld met informatie over oude gebeurtenissen. Oude herinneringen waar iedere nieuwe situatie op afgestemd wordt. De nieuwe situatie wordt langs de meetlat van oude herinneringen gehouden en deze worden met elkaar vergeleken. Komt een nieuwe situatie overeen met een situatie van vroeger en deze is als angstig gecodeerd dan wordt de nieuwe situatie ook als angstig gecodeerd. Was een oude herinnering als liefdevol gecodeerd wordt de nieuwe situatie ook liefdevol gecodeerd.
Je gedrag wordt dus bepaald door hoe je vroeger situaties hebt gecodeerd. Zo wordt je gedrag op liefde of op angst bepaald.

 

We kennen de onderzoeken van Pavlov en zijn honden en niemand wil vergeleken worden met een hond. Toch heb je al je oude herinneringen door middel van leren gecodeerd. Door middel van conditionering. Veel van ons gedrag werd, wordt door onze opvoeders bepaald. Hoe we de ander vertrouwen. Hoe we conflicten aangaan. Hoe we onze verantwoordelijkheid dragen. Hoe we onszelf en anderen corrigeren. Of we voor eigen gewin gaan of voor het gewin van het team.

Als je herhaaldelijk gepest wordt op je werk zal je conditionering alleen maar verder versterkt worden. Je blijft dagelijks de koppeling maken tussen nieuwe situaties en oude situaties die niet prettig waren. Dit vergroot je gevoel van angst en onveiligheid.

Als je verliefd bent en het is wederzijds, koppel je dagelijks de nieuwe situaties aan de oude situaties en hiermee vergroot je je conditionering van liefde.

Dit maakt waarom we allemaal anders reageren in precies dezelfde situatie. We hebben allemaal zo onze eigen meetlat waar de situatie mee vergeleken wordt. Onze socialisatieprocessen zijn net zo divers als ons DNA. We lijken qua uiterlijk niet op elkaar maar ook niet qua gedrag.

Als je geconditioneerd bent, kun je dan ook ont-conditioneren?

Ja, dit heet uitdoven. Als de situaties van pesten uitblijven dan zal je angstig en onveilig gevoel langzaam uitdoven. Waarschijnlijk heb je tijdens de codering ook argwaan en achterdocht gekoppeld aan je angstige en onveilige situatie, deze kunnen nog lang een rol spelen nadat het pesten gestopt is. Dit zijn de beschermingsmechanismen die je hebt gecreëerd. Van nature zullen deze coderingen langzaam verdwijnen.

Mogelijk ken je de ervaring dat beladen situaties van vroeger nu minder beladen zijn. Waarschijnlijk ken je ook situaties waarvan je vandaag de dag nog steeds beladen gevoelens hebt.

Wat maakt dat uitdoven niet lukt?

 • Herkauwen.
  Je blijft de LP opzetten. Elke keer praat je erover. Dagelijks zit het in je hoofd en ben je ermee bezig. Stop dit.
 • Boosheid en niet kunnen vergeven. Leer hoe je hier los van kunt komen.
 • Je hebt veel verschillende gevoelens gekoppeld aan die ene situatie. Niet alleen angst en onveiligheid maar ook argwaan, wantrouwen, boosheid, verongelijktheid, onmacht of onbegrip. Dan duurt het uitdoven langer, omdat je gevoel van onmacht ook in vele andere contexten kunt ervaren. Leer zelfobservatie.

Streep eronder.

 • Ga op een rustige plek zitten.
 • Denk aan de situatie die je lastig vond. Waar je dagelijks aan denkt. Zie je nog nieuwe zaken, dingen die je nog niet eerder hebt gedacht?
 • Veeg alles bij elkaar en stop het in een ballon, beetje helium erbij en zie de ballon weg zweven. Of
  Veeg alles bij elkaar en stop er een dynamiet in, rol je draad uit en duw de ontsteking naar beneden. Zie hoe alles uit elkaar spat. Of
  Veeg alles bij elkaar en gooi dit in een vulkaan. In a split second is alles vergast en verbrand. Weg.
  Herhaal deze oefening een paar dagen achter elkaar en je zult het uitdoven versnellen.

Wees lief voor jezelf als de situatie aan het veranderen is maar jij steeds weer in je oude patronen stapt.
Wees lief voor een ander die moeite heeft met veranderen. Iedereen is anders, iedereen heeft zijn eigen tijd nodig om zijn geconditioneerde gedrag te laten uitdoven.
Zet je brein wat vaker uit en laat de natuur zijn werk doen. Sta het uitdoven van je disfunctionele conditioneringen niet in de weg.