Stress veroorzakers.

Deze week geen oorzaken van stress maar mensen die bij jou stress veroorzaken. Je bent helemaal relaxed en zit best lekker in je vel en van het ene op het andere moment giert de stress door je lijf. Een collega meldt op het laatste moment dat hij zijn dienst niet kan draaien - of jij wilt invallen. Een commissielid krijgt zijn verslag niet af en vraagt of je hem wilt helpen. Je krijgt een telefoontje dat de spullen in de dienstauto niet op orde zijn. Stress omdat anderen het niet op orde hebben.

Wordt stress van de ander ook jouw stress of kun je deze ook bij de ander laten? Is het vaak dezelfde persoon die een beroep op je doet? Dit kan ook een familielid zijn, je zoon of dochter die altijd op de onmogenlijkste tijden nog je hulp nodig heeft.

5 stappen die je helpen relaxed te blijven bij stress-veroorzakers in jouw omgeving.

  1. Herken het gevoel van stress.
  2. Vraag jezelf af: “Is dit mijn stress of de stress van de ander?
  3. Welke reactie vertoon ik? Schiet je in de reddersrol of kan je de misère bij de ander laten?
  4. Ontspan, adem in en uit. Observeer de situatie.
  5. Besluit wat je wilt doen. Voel je vrij om geheel anders te handelen.

En…. hoe vaak veroorzaak jij stress bij de ander?