VUCA – wereld

Degenen die goed met de VUCA-eigenschappen van deze wereld om kunnen gaan zijn beter in regeren en vooruitzien. Zij zullen klaar zijn voor wat komen gaat, beter gebruikmaken van de mogelijkheden die de VUCA-wereld te bieden heeft en een eigen pad kunnen uitzetten. Het zijn die mensen die de nieuwe situatie kunnen duiden en anderen de weg kunnen wijzen met visie en innovatie. Zij maken dat wij ons comfortabel kunnen voelen in een wereld van veranderingen.

Nieuwe vaardigheden.
Al deze veranderingen vragen veel van onze hersenen. Oude vaardigheden zoals aandacht vasthouden en switchen moeten verbeterd worden. Nieuwe vaardigheden zoals het effectief selecteren en kritisch evalueren van informatie uit de ongelooflijke hoeveelheid beschikbare informatie en het vertalen van deze informatie naar toepassing in organisatie en leven moeten ontwikkeld worden. Dit vergt flexibiliteit, creativiteit en innovatievermogen, maar ook vaardigheden als op tijd ontspannen (goed slapen) en je niet alleen maar laten leiden door prikkels van buitenaf.


Volatility
Beweeglijkheid  staat voor de aarde en dynamiek van verandering, de snelheid waarmee deze plaatsvindt.

Uncertainty
Onzekerheid staat voor het onvoorspelbare van gebeurtenissen van nu en in de toekomst en de mate waarin we ons van zaken en gebeurtenissen bewust zijn.

Complexity
Complexiteit staat voor de hoeveelheid variabelen die bij zaken op het zelfde moment een rol kunnen spelen en de verwarring die door deze complexiteit ontstaat.

Ambiguity
Meerduidigheid staat voor het gebrek aan duidelijkheid, de dubbelzinnigheid van condities, de verwarring tussen oorzaak en gevolg, vage realiteit en daar goed mee om kunnen gaan.

Margiet Sitskoorn IK2