Werkwijze

Je kunt contact opnemen met de praktijk via , of een

Ons eerste contact is telefonisch; hierin zal ik je meer vertellen over hoe ik werk en vraag ik je wat je wilt delen over jouw situatie en wat je wilt bereiken.
Aan het einde van het gesprek kies je of je een afspraak wilt maken of niet.


Als we tot een afspraak zijn gekomen ontvang je via de mail een afspraakbevestiging met twee bijlagen: de behandelovereenkomst en een vragenlijst.

Consult voor jou

Aan het begin van het eerste consult vraag ik je de behandelovereenkomst te tekenen en bespreken we de vragenlijst.

De eerste afspraak omvat een korte vervolg-intake (een deel bespraken we al telefonisch) en een consult. Tijdens dit consult werk ik aan het thema identiteit. Dit is je fundament van je zijn en om verder te kunnen bouwen is het belangrijk dat dit fundament goed is. Soms heeft onbalans in het fundament iets te maken met je hulpvraag. De emoties die besproken worden passen altijd bij zaken die je herkent uit je leven. Doormiddel van interventie technieken wordt de onbalans gecorrigeerd.

De andere consulten sluiten aan bij je hulpvragen. Een consult duurt gemiddeld anderhalf uur.

Je gaat meer rust en ruimte ervaren om anders te kiezen, doen of voelen.
Je voelt je lichter en kan makkelijker een ander gedrag of reactie kiezen.

De gemiddelde behandelduur omvat vijf consulten.
De kosten voor een consult is € 82,50 per consult (btw vrijgesteld). Ik vraag je direct na afloop te betalen via iDeal (m.b.v. je bank-app).
De factuur ontvang je digitaal.

Consult voor je kind

We beginnen met een kennismaking en intake met de ouders van een uur. De vragenlijst wordt doorgenomen en de behandelovereenkomst wordt getekend door de gezaghebbenden. Hulpvraag wordt in kaart gebracht en vragen beantwoord.

Hierop volgt de drie consulten met het kind. Dit duurt bij basisschool kinderen vanaf 7 jaar een uur, bij de jeugd kan dit 1,5 uur duren. Tijdens het eerste deel van het traject dienen de ouders ook een consult afspraak te maken. Als gezin zitten jullie in een systeem en om het systeem te veranderen en te verbeteren dienen ouders en kind hun belemmerende emoties op te ruimen. Na deze consulten volgt een evaluatiegesprek. Tijdens de evaluatie wordt het vervolg traject besproken.

De consulten zijn niet op basis van speltherapie, de interventies zijn wel aangepast aan de leeftijd van het kind. Is je kind nog geen 7 jaar? Vraag me gerust naar de mogelijkheden.

Je kind gaat beter slapen, is rustiger en bots minder met de mensen en gebeurtenissen om hen heen. Gaat makkelijker met veranderingen om en voelt meer zelfvertrouwen.
Leren en groeien kan nu ook makkelijker.

De kosten voor een consult is € 82,50 en voor intake of evaluatie € 45,00 (btw vrijgesteld). Ik vraag je direct na afloop te betalen via iDeal (m.b.v. je bank-app).
De factuur ontvang je digitaal.

Relatiecoaching

We beginnen met een kennismaking en intake met jullie samen. Bij die gelegenheid hebben jullie de behandelovereenkomst en de vragenlijst bij je. Tijdens de intake wordt de hulpvraag in kaart gebracht en de eerste interventie: ’Doorbreken van disfunctionele lijnen’ gaan jullie ervaren. Als jullie besluiten het traject te volgen teken jullie het commitment.

De eerste deel van het traject:
- Individuele coaching (alleen)
- Nieuw gesprek (samen)
- Individuele coaching (alleen)
- Nabijheid en intimiteit (samen)
Het vervolg is afhankelijk van de ontstane situatie.

Jullie gaan meer ruimte ervaren om elkaar opnieuw te kunnen benaderen.
De scherpe randjes worden zachter en er kunnen weer gesprekken ontstaan.

De kosten voor een consult is € 82,50 per individueel consult (BTW vrijgesteld) en € 150,00 per relatiecoaching incl. BTW. Ik vraag je direct na afloop te betalen via iDeal (m.b.v. je bank-app).
De factuur ontvang je digitaal.

Consult via je werkgever

Aan het begin van het eerste consult vraag ik je de behandelovereenkomst te tekenen en bespreken we de vragenlijst.

De eerste afspraak omvat een korte vervolg-intake (een deel bespraken we al telefonisch) en een consult. Tijdens dit consult werk ik aan het thema identiteit. Dit is je fundament van je zijn en om verder te kunnen bouwen is het belangrijk dat dit fundament goed is. Soms heeft onbalans in het fundament iets te maken met je hulpvraag. De emoties die besproken worden passen altijd bij zaken die je herkent uit je leven. Doormiddel van interventie technieken wordt de onbalans gecorrigeerd.

De andere consulten sluiten aan bij je hulpvragen. Een consult duurt gemiddeld anderhalf uur.

Met de werkgever zijn 5 consulten afgesproken en uit ervaring weet ik dat dit voldoende is om je helpen met je hulpvragen. Tenzij nadrukkelijk anders is afgesproken vindt er geen terugkoppeling van Maud van der Struijk naar de werkgever plaats. Voel je vrij zelf te bepalen wat je van dit traject wel of niet wilt delen met je leidinggevende.

Je gaat weer beter slapen, helder in je hoofd te zijn en spanning uit je lichaam loslaten.
De vervelende gebeurtenis met de herbelevingen zullen meer op de achtergrond raken.
Je komt weer in je kracht, voelt meer zelfvertrouwen en rust.

De kosten worden door de werkgever betaald.

Mocht je als werkgever willen weten wat de kosten zijn, neem dan contact met me op.

En dan nog dit:

Afspraken worden 24 uur van te voren afgezegd anders wordt er 50% van het tarief in rekening gebracht.

Facturen dienen binnen 7 dagen te zijn voldaan.

De meeste verzekeraars vergoeden geheel of gedeeltelijk de consulten (met uitzondering van de relatie-coaching). De consulten vallen in het aanvullende pakket onder alternatieve geneeswijzen en zijn uiteraard afhankelijk van de door de verzekerde afgesloten aanvullende verzekering. Informeer bij uw zorgverzekeraar naar de vergoedingen. De behandelingen hebben geen invloed op het Eigen Risico vanuit de aanvullende verzekering.

Verzekeraars stellen (voor vergoeding) eisen aan de therapeut; ik voldoe aan PsBk PLATO eindtermen.

Via deze vind je de zorgverzekeraars die afspraken hebben met mijn beroepsvereniging.